Služby

 

záhrady - návrh ; realizácia ; údržba

závlahy - návrh ; realizácia ; údržba

kosba - firiem ; miest a obcí ; cintorínov ; verejné aj súkromné pozemky

rez a tvarovanie ovocných a okrasných drevín

ošetrenie vzrastlých stromov arboristickou technikou

výrub stromov arboristickou technikou (aj v sťažených podmienkách)

záhrady - orby, rotavátorovanie

autodoprava - nákladna do 3,5t valník (sklápač) ; dodávka (Traffic)

                 - osobná (8+1)