Ponuka služieb

18.04.2011 12:25

Projektovanie a realizácia sadovníckych úprav
- Návrh a realizácia záhrad
- údržba verejnej a súkromnej zelene
- Rez a tvarovanie ovocných a okrasných drevín
- Ošetrovanie vzrastlych stromov
- Výrub stromov aj v sťažených podmienkach
- Kosba trávnika : na cintorínoch, na súkromných a aj verejných plochách
- Kosba rudealnych plôch
- Pokladanie trávnikového koberca
- Realizácia a pokladanie závlahového systému
- Distribúcia okrasnej zelene
- Realizujeme záhrady na kľúč
 

—————

Späť